> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.47 hod.

ÚVODNÍK

Kam letos investovat? (Viktor Kotlán) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: BANKOVNÍ A FINANČNÍ KRIMINALITA 8-13

ROZHOVOR

Michal Kavale: Informační technologie jsou pro banku výrobním nástrojem 14

SVĚTOVÉ FINANCE

Rolník bankovním králem (Karel Ježek) 16

John Hitchins: Polarizace bankovního trhu pokračuje 18

MĚNA A REGULACE

MiFID: pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům (Mike Jennings) 22

Michal Brožka: V bankách budou vrcholit přípravy na Basel II 24

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Jitka Pantůčková: SEPA - banky v CR „mají z velké části splněno" 25

Česká mincovna a podpora jednotné Evropy (Jan Vížek) 26

Karty se pořád mění (Chris Thom) 28

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Zaujmou českého investora ETF a ETN? (Jan Moulis) 29

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pozitivní výhled (Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel) 30

LEASING A FACTORING

Trendy ve factoríngu (Roman Vontor) 32

Jana Němečková: Factoring znovu nabírá na síle 33

PRÍLOHA: DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM V BANKÁCH 34-38

SERVIS 38-39

NA ZÁVĚR

Mária Gálová: Starožitnosti jsou dlouhodobá investice 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Where to Invest This Year? 1

FOCUS: BANKING AND FINANCIAL CRIMINALITY 8-13

INTERVIEW

Michal Kavale: Information Technologies are a Means of Production for Banks 14

WORLD FINANCE

Farmer Is a Banking King 16

John Hitchins: Polarisation of the Banking Market Continues 18

CURRENCY AND REGULATION

MiFID: Rules of Conduct towards Customers 22

Michal Brožka: Banks' Preparations for Basel II will Come to a Head 24

COMMERCIAL BANKING

Jitka Pantůčková: SEPA - Banks in the Czech Republic "Are Largely Compliant" 25

Česká mincovna (Czech Mint) and the Support for Single Europe 26

Cards are Changing All the Time 28

INVESTMENT BANKING

Will ETF and ETN Attract Czech Investors? 29

INSURANCE

A Positive Outlook 30

LEASING AND FACTORING

Trends in Factoring 32

Jana Němečková: Factoring Is Again Gaining Momentum 33

ENCLOSURE: DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN BANKS 34-38

CONCLUSION

Mária Gálová: Antiques A re a Long-term Investment 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz