> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 11/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.50 hod.

ÚVODNÍK

Co zastaví silnou korunu? (Markéta Šichtařová) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: KLASIFIKOVANÉ ÚVERY A JEJICH ŔEŠENÍ 8-11

Složitý svět klasifikovaných úvěrů (Karel Machala) 8

Mezinárodní srovnání zdraví bankovních sektorů 10

Vývoj klasifikovaných úvěrů v českých bankách 11

ROZHOVOR

Jiří Kunert: Spojení pro růst 14

SVĚTOVÉ FINANCE

Mezinárodní měnový fond: reforma v poločase (Petr Procházka, Petr Sedláček) 15

PŘÍLOHA: FINANCOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH PROJEKTU I-VIII/17-24

Dluhové financování projektů je nejrizikovější (Věra Kameníčková) 1/17

Filip Kotora: Neposkytujeme jen úvěry 11/18

Moudřejší budeme až po roce 2008 (Jana Chuchvalcová) IV/20

Větší riziko neúspěchu nese veřejný sektor (Lýdia Stoupová) VI/22

Jak si zatím stoji české PPP projekty? (Ing. David Pokorný) VIII/24

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Platební styk pohledem podniků (Bořivoj Pražák) 25

Oktrojovaná banka a její zapomenuté 220. výročí (Pavel Juřík) 27

Slibná budoucnost předplacených karet 28

Jitka Jakubcová: Na straně klienta 30

LEGISLATIVA

Ohrozí „reformní smlouva" nezávislost Evropské centrální banky? (Michal Tomášek) 32

Daňová problematika pro finanční instituce (Jana Antošová, Jana Šťovíčková) 35

POJIŠŤOVNICTVÍ

Demografický vývoj jako předvídatelná výzva 37

SERVIS 38-39

NA ZÁVĚR

Teorie her a ekonomie 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

What Will Stop the Strong Koruna? 1

FOCUS: CLASSIFIED CREDITS AND THEIR SOLUTION 8-11

INTERVIEW

Jiří Kunert: Merger for Growth 14

WORLD FINANCE

One Third of Assets under Administration Belongs to Europeans 15

International Monetary Fund: Reform at Half-Time 15

ENCLOSURE: FINANCING MUNICIPALITY PROJECTS I-VIII/17-24

COMMERCIAL BANKING

The Payment System and Corporations 25

The Schwarzenbergs and Financial Intermediation 27

Bright Future of Prepaid Cards 28

Jitka Jakubcová: On the Client's Side 30

LEGISLATION

Will the "Reform Treaty" Jeopardize the European Central Bank's Independence? 32

Tax Issue for Financial Institutions 35

INSURANCE

Demographic Developments as a Predictable Challenge 37

CONCLUSION

The Theory of Games and Economy 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz