> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 12/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.51 hod.

ÚVODNÍK

Dynamika a vize (Aleš Michl)

SPEKTRUM

FOKUS: SVÉT PRIMÁRNÍCH VKLADŮ

Vklady stále dominují finančním aktivům (Karel Machala) ČR: Vklady dominují, ale méně

ROZHOVOR

Jeroen van Leeuwen: Pojistný trh je zdravý

SVĚTOVÉ FINANCE

Třetina aktiv pod správou patří Evropanům

MĚNA A REGULACE

Basel II - jistota v peřejích globálních financí? (Ondřej Holek)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Finanční skupiny zdrojem stability? (Jaroslav Heřmánek, Petra Davidová) Cip v těle místo platební karty, navrhují studenti (Tomáš Zrzavecký) Martin Hošek: Nový hráč na bankovním trhu

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Vstupujeme do století komodit? (Petr Sklenář)

LEGISLATIVA

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (Jana Vlčková, Štěpán Karas)

Musejí převody vždy doprovázet informace o klientovi? (Otakar Schlossberger)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Globální struktury pro pojišťovací společnosti: Co přinese budoucnost

PŘÍLOHA: POJIŠŤOVNY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dva světy pod jednou střechou (Tomáš Dohnálek)

Pojišťovny konvergují k unifikovaným outsourcingovým řešením (Andrej Zmeček)

Možnosti prognózy předepsaného pojistného v komerční pojišťovně

(Vladimír Dědourek)

LEASING A FACTORING

Petr Jeníček: Reforma leasing zásadně neovlivní

SERVIS

Obsah ročníku 2007

NA ZÁVĚR

Pravidelné vs. jednorázové investování (Pavel Kohout)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Dynamics and Vision

FOCUS: WORLD OF PRIMARY DEPOSITS

INTERVIEW

Jeroen van Leeuwen: Rosy Future of Life Insurance/The Sound Insurance Market

WORLD FINANCE

One Third of Assets Managed by Europeans

CURRENCY AND REGULATION

Basel II - Safety in Rapids of Global Finance

COMMERCIAL BANKING

Financial Groups a Source of Stability?

Martin Hošek: A New Player on the Banking Market

INVESTMENT BANKING

Are We Entering the Century of Commodities?

LEGISLATION

The Act on Public Budget Stabilisation - Amendments to Tax Laws Must Transfers Be Always Accompanied by Information on a Client?

INSURANCE

Global Structures for Insurance Companies: What Will the Future Bring

ENCLOSURE: INSURANCE COMPANIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES

LEASING AND FACTORING

Petr Jeníček: Leasing Will Not Be Affected by Reform Fundamentally

CONCLUSION

Regular vs. One-Off Investment

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz