> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.52 hod.

ÚVODNÍK

Finanční trápení Mezinárodního měnového fondu (Mojmír Hampl) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: Ceny nemovitostí a finanční sektor 8-13

Ceny nemovitostí ve vyspělých zemích rostou (Karel Machala) 8

Domácí trh nemovitostí je ve fázi konjunktury 10

Realitní boom dosahuje vrcholu (Přemysl Vávra) 12

ROZHOVOR

Ján Carný: Lidé dnes kartami více platí 14

SUPPLEMENT: FINANČNÍ PRODUKTY PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU I-VI1I/17-24

Moderní bankovní produkty: Konzervativní přístup už jen někde 1/17

Úvěry pomáhají zlepšovat infrastrukturu IV/20

Cesta k financování projektů měst a obcí VI/22

Leasing nemovitostí ještě v „dětských bačkůrkách" (Jana Chuchvalcová) VI/22

V některých zemích je to specifický případ PPP VII/23

SVĚTOVÉ FINANCE

Zpráva o šetření Evropské komise v odvětví retailoveho bankovnictví (Tomáš Indruch) 25 Karetní soutěž v EU 27

MĚNA A REGULACE

Basel II platí, budou další obezřetností pravidla? (Jaroslava Bauerová) i

Regulace bank a pojišťoven v EU (Štěpán Onder) C

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Bezpečnost online bankovnictví v centru pozornosti klientů c

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Ekonomie se potkává s ekologií:

investice do budoucnosti naší planety (Martin Svoboda) G

POJIŠŤOVNICTVÍ

Spokojenost zákazníků není zárukou jejich věrnosti £

SERVIS 2

NA ZÁVĚR

Pojišťovací podvody: hledání jehly v kupce sena? 4

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Financial Troubles of the International Monetary Fund

FOCUS: REAL ESTATE PRICES AND THE FINANCIAL SECTOR

INTERVIEW

Ján Carný: People Pay Today More with Cards

SUPPLEMENT: FINANCIAL PRODUCTS FOR THE MUNICIPAL SECTOR

WORLD FINANCE

Report on the European Commission's Survey in the Retail Banking Industry Card Competition in the EU

CURRENCY AND REGULATION

Basel II Is in Effect, Shall We Have Additional Prudential Rules ? Bank and Insurance Company Regulation in the EU

COMMERCIAL BANKING

Online Banking Security in the Centre of Clients' Attention

INVESTMENT BANKING

Economy meets Ecology: Investment in the Future of Our Planet

INSURANCE

Customer Satisfaction does not Guarantee Customer Loyalty

CONCLUSION

Insurance Frauds: Looking for a Needle in a Haystack?

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz