> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.21 hod.

Vladimír SZÉKEĹY: Regionálne priemyselné klastre a problémy (nielen)

s ich identifikáciou.......................................... 223

Ladislav ANDRASIK: Digitálne príbehy v nelineárnych dynamických ekonomikách v diskrétnom čase................................ 239

Petr DUCZYNSKJ: Geneze neoklasických modelů růstu............ 261

Peter BAĹAŽ: Energia - kľúčový faktor súčasnej hospodárskej politiky Európskej únie............................................. 274

Vita JAGR1C - Timotej JAGRIC - Boris PODOBNÍ K: Implications

and Consequences of Basel II for Slovenian Banking Sector......... 296

Gabriela KORIMOVA: Teoretické a metodologické východiská rozvoja sociálnej ekonomiky......................................... 311

Recenzie

FORNAHL, Dirk - BRENNER, Thomas: Cooperation, Networks and Institutions in Regional Innovation Systems - Mária Kačírková...... 326

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz