> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.58 hod.

ÚVODNÍK

Příliv fúzí a akvizic v evropských finančních službách (Paul Facer)

SPEKTRUM

FOKUS: VÝVOJ HYPOTEČNÍHO BANKOVNICTVÍ VE SVĚTĚ A V CR

Pozitivní směr zadlužování (Radomíra Papoušková) Jan Sadil: Vždycky vám někdo šlape na paty

ROZHOVOR

Jana Lvová: Nabídku letos obohatí předplacené a bezkontaktní karty

SVĚTOVÉ FINANCE

Co nového v bankovnictví

Mike Jennings: Banky čelí stejným problémům, ale také novým příležitostem

Kartové poplatky v Austrálii a v Evropě (Pavel Juřík)

MĚNA A REGULACE

Archivace podle MiFID (Vlastimil Polák)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Personalizace karet nové (Petr Froněk)

Život na dluh se stává standardem (Viktor Kučera)

Marian Ganaj: Ohrožené retailové pohledávky

PŘÍLOHA: BEZPEČNOST (NEJENOM) IT V BANKÁCH

Banky: oblíbený cíl hackerů (Tomáš Přibyl) Nejslabší článek řetězu určuje celou jeho sílu (Tomáš Sekera) Outsourcing očima poskytovatele (Drahomír Viktorin) Papírová agenda a její bezpečná správa (Blanka Lejsalová) Bezpečnost v bankách: nejenom phishing (Kamil Golombek)

LEASING A FACTORING

Jiří Matula: Chceme zvýšit podíl leasingu nemovitostí Jednoduchost, rychlost a dostupnost vítězí (Charlie Coode)

SERVIS

NA ZÁVĚR

Zelena kniha EK: diskuse o retailovém bankovnictví začíná

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENT

TOP FINANCE (ročenka finančního a kapitálového trhu v CR)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV VISA

CONTENTS

EDITORIAL

Influx of Mergers and Acquisitions in European Financial Services

FOCUS: MORTGAGE BANKING IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC í

INTERVIEW

Jana Lvová: Prepaid and Contactless Cards Will Enrich the Offer this Year

WORLD FINANCE

What's New in Banking

Mike Jennings: Banks Are Facing the Same Problems but Also New Opportunities

Card Fees in Australia and in Europe

CURRENCY AND REGULATION

Archiving according to the MiFID

COMMERCIAL BANKING

Card Personalisation Anew

Living on Debt Becomes a Standard

Marian Ganaj: Non-performing Retail Receivables

ENCLOSURE: (NOT ONLY) IT SECURITIY IN BANKS 26

LEASING AND FACTORING

Jiří Matula: We Would Like to Increase the Share of Property Leasing Simplicity, Speed and Availability are Winning

CONCLUSION

EC's Green Paper: The Debate on Retail Banking Starts

SPECIAL SUPPLEMENTS

TOP FINANCE (Yearbook of the Financial and Capital Market in the Czech Republic)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz