> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 6-7/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.59 hod.

ÚVODNÍK

Stavební spoření - nedílná součást financování bytových potřeb (Vojtěch Lukáš)

SPEKTRUM

FOKUS: PŘÍMĚ BANKOVNICTVÍ

Přímému bankovnictví vévodí internet (Karel Machala) Internetové bankovnictví je především alternativní způsob obsluhy Pavel Šiška: Pobočky to určitě nemají spočítané

ROZHOVOR

Mojmír Hampl: Z eura by se neměla stát modla

SVĚTOVÉ FINANCE

Japonské bankomaty využívají biometrie

MĚNA A REGULACE

Právní rámec pro SEPA před schválením (Jan Jedlička)

Co je předmětem pilíře 2 podle Basel II? (Pavel Nevický)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Ekostavba CSOB v Radlicích je otevřena

Sto let odborů v peněžnictví

Igor Bielik: Důležité je sjednocení regulace

Jak vznikala „snadná půjčka" České spořitelny (Martin Kavan)

FINANČNÍ TRHY

Fundamentální analýza a český kapitálový trh (Vít Pošta, Zbyněk Hackl) Jak Češi obchodují s akciemi

TECHNOLOGIE

Single Sign-On: konečně komfort pro uživatele! (Pavel Novotný, Daniel Pospíšil) Webové srovnávací aplikace čeká rozmach (Dalibor Němec)

PRÍLOHA: PLATEBNÍ SYSTÉMY, BANKOMATY A TERMINÁLY

Pavel Mentlík: Zkušenost bankéře jako přidaná hodnota Bankomaty slaví 40. výročí (Pavel Juřík) Mikroplatby přijdou do CR. Už brzy! (Michal Hanuš)

SERVIS

NA ZÁVĚR

Lidé v CR si stále raději spoří doma

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Building Savings - an Integral Part of Financing Housing Needs

FOCUS: DIRECT BANKING

INTERVIEW

Mojmír Hampl: The Euro Should Not Become an Idol

WORLD FINANCE

Japanese ATMs Use Biometrics

CURRENCY AND REGULATION

Legal Framework for the SEPA to Be Approved What Is the Subject of Pillar 2 under Basel II?

COMMERCIAL BANKING

CSOB's Eco-building at Radlice Has Opened 100 Years of Trade Unions in Financial Intermediation Igor Bielik: The Importance of Integrating Regulation The Birth of an „Easy Loan" of Česká spořitelna

FINANCIAL MARKETS

Fundamental Analysis and the Czech Capital Market How Czechs Trade in Shares

TECHNOLOGIES

Single Sign-On: At Last Convenience for Users! Web Comparative Applications Will Expand

ENCLOSURE: PAYMENT SYSTEMS, ATMS AND TERMINALS

CONCLUSION

People in the Czech Republic Still Prefer to Save at Home

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz