> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.00 hod.

ÚVODNÍK

Osobní bankéři včera, dnes a zítra (Jaroslav Žahourek)

SPEKTRUM

FOKUS: ZKUŠENOSTI SLOVINSKA SE ZAVEDENÍM EURA

Slovinsko je třináctou zemí s eurem (Karel Machala) Banka Slovenije: Cesta Slovinka za eurem Slovinské banky a jejich rizika po přechodu na euro

ROZHOVOR

Jan Červinka: Chybí manažeři-vizionáři

SVÉTOVÉ FINANCE

Banky a žebříček BRANDZ™ Top 100 Most Powerful Brands 2007 Blíží se nový legislativní nástroj proti praní špinavých peněz Integrace hypotečních trhu v Evropě (Annik Lambert)

MĚNA A REGULACE

SEPA: dlouhodobé zisky převažují (Kateřina Kováč)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Hodnocení mezinárodních vazeb z různých pohledů (Petra Davidová, Jaroslav Heřmánek) Personalizované karty na českém trhu Jan Vížek: Požadavky na kvalitu mincí rostou

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojištění by mělo být velice prosté

Pavel Matoušek: Těžší část cesty je teprve před námi

SPECIÁL: PENZIJNÍ FONDY

Penzijní připojištění stále láme rekordy

PŘÍLOHA: BANKY A ROZVOJ POBOČKOVÉ SÍTĚ

Pobočková síť - nutnost nebo luxus? (Petr Máša) Zpět do budoucnosti: vyhrají to pobočky

MARKETING

Golf v bankovnictví funguje (Jiljí Kubec)

SERVIS

NA ZÁVĚR

Finančníci okouzlení filmem (Karel Ježek)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV SPOLEČNOSTI ADASTRA

CONTENTS

EDITORIAL

Personal Bankers Yesterday, Today and Tomorrow

FOCUS: SLOVENIAN EXPERIENCE WITH EURO INTRODUCTION

INTERVIEW

Jan Červinka: Visionary Managers Are Lacking

WORLD FINANCE

Banks and BRANDZ™ Top 100 Most Powerful Brands 2007 Ranking A New Legislative Instrument against Money Laundering Is Coming Up Integration of Mortgage Markets in Europe

CURRENCY AND REGULATION

SEPA: The Long-Term Gams Prevail

COMMERCIAL BANKING

Evaluation of International Ties from Different Viewpoints

Personalized Cards on the Czech Market

Jan Vizek: Requirements Regarding Quality of Coins Are Growing

INSURANCE BUSINESS

Insurance Should Be Very Simple

Pavel Matoušek: The More Difficult Part of the Way Is Still Ahead

SPECIAL TOPIC: PENSION FUNDS

ENCLOSURE: BANKS AND DEVELOPMENT OF BRANCH NETWORK

MARKETING

Golf in Banking Works

CONCLUSION

Financiers Fascinated by a Movie

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz