> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2001

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.14 hod.

Ekonomika a management

O inovacích - část III.

About Innovations (Part III.)

Jaroslav Mozga

Využití logistiky jako filozofie řízení výrobních organizací II.

The Use of Logistics as a Philosophy of Management in the Production Organizations (Part II.)

Miroslav Žižka, Kamila Krouželová, Martin Pecka

Nové směry v oblasti hospodaření s odpady vzhledem k přibližování se normám EU

The New Ways in the Area of Waste Disposal Owing to Approaching to the Norms in the European Union

Josej Kubík

From Information (Processing) to Knowledge (Management)

Od informací (zpracování) ke znalostem (znalostnímu managementu)

Milan Zelený

Podnikatelská, obchodní a marketingová filosofie Tomáše Bati

Enterprise, Business and Marketing Philosophy of Thomas Bata

Alois Glogar

Analýza celkové bilanční sumy bankovního sektoru

Total Items Sum Analysis of the Bank Sector

Ivan Jáč, Zuzana Berková

EVA - Investorské kriterium hodnocení firmy: vybrané problémy praktické aplikace u českých podniků

EVA - Evaluation and Criteria for Investing. Selected Problems of Practical Application in the Czech Companies.

Ivana Kraftová, Jiří Pilař

Regionální ekonomika

Nadace Tomáše Bati slouží vzdělávání a rozvoji poznání nejen ve Zlíně

The Thomas Bata Foundation Server for Education and Knowledge Developtment not only at Zlin

Aleš Gregar

Hospodářský profil Ústeckého kraje v kontextu vstupu ČR do EU

An Economic Profile of Usti n. L. Region in Context of the CR Accession into the Union

Helena Vomáčková

Marketing a obchod

Strategické dokumenty v přípravě na vstup do Evropské unie

Strategic Documents in the Preparation for Membership in the European Union

Pavel Pešek

Ekonomie

Mezinárodní měnový fond: cíle a jejich realizace I.

International Monetary Fund:Targets and Their Realization (Part I.)

Václav Bakule

Právo

Problémy vymáhania práva v transformujúcich sa ekonomikách

Problems of the Exaction on Law in the Transforming Countries

Dušan Baran

Změny obchodního zákoníku po novele

Changes of the Commercial Law after Novelette

Jan Hejda

Dovolená na zotavenou v rámci harmonizace práva ČR a EU

Annual Leave in Framework of the Law Harmonization of the Czech Republic and the European Union

Michal Spirit

Statistika

Analýza vývoje indexu PX-50 v letech 1997-1999

The Analysis of the Index PX-50 during the Years 1997-1999

Kateřina Gurinová

Zprávy z fakult

Vědecko-výzkumná činnost na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Science and Research Aktivities of the Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice

Ivana Kraftová, Bohdan Linda

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz