> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2001

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.16 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Přechodné období pro volný pohyb pracovníků: jak to všechno vlastě dopadne?

Transition Period for Free Movement of Labour - What the Results will be?

Marek Beran, Alexandr Hobza

Pondělní efekt na českém akciovém trhu

Week Effect on Czech Stock Market

René Hladík

Ekonomika Litvy - konkurent vstupu ČR do EU?

Economy of Lithuania - Competitor or the Czech Republic´s Entry to the EU?

Jiří Kraft

Ekonomika a management

Komunikace v dodavatelském řetězci

Communication in the Supply Chain

Klára Antlová

Human Resource Practices and Organization Performance

Praxe řízení lidských zdrojů a výkonnost organizace

Timothy J. Keaveny

Základní trendy nastupující etapy a jejich vliv na podnik

Basic Trends of Coming Epoch and Their Influence on Enterprise

Zdeněk Souček

Informatika a statistika

K počátkům klasifikace statistických proměnných v česky psané odborné literatuře

Classification of Statistic Variables in the Czech Professional Literature

Lubomír Cyhelský, Rostislav Prokeš

Genetické algoritmy

Genetic Algorithms

Josef Hynek

Dynamické zlepšování výrobních procesů pomocí počítačové simulace

Dynamical Improvement of the Manufacturing Processes by Computer Simulation

František Manlig, Pavel Urban

Regionální ekonomika

Regionální politika jako alternativa pro budoucí uspořádání Evropy? Euroregion Nisa

From Euroregional European Politics to the European Union. Euroregion Nisa - Joint Aims and Principles.

Helena Neumannová

Pozice malých a středních podniků České republiky v procesu příprav k přijetí do EU

The Position of the Czech Small and Medium Enterprises in the Process of the Preparing Acceptance EU

Petra Rydvalová, Helena Žuková

Strategické plánování na úrovni obcí

Strategic Planning on the Municipality Level.

Jana Veselá, Miloš Charbuský

Marketing a obchod

Marketing of the Territory in Conditions of the Slovak Republic

Marketing územia v podmínkách Slovenskej republiky

Dušan Baran

Textilní průmysl na prahu 21. století

Textile Industry at the Beginning of 21st Century

Světlana Myslivcová

Ověření marketingového autoauditu pro malé a středně velké firmy v praxi

Testing of Marketing Auto-audit of Small and Medium Enterprises in Practice

Jitka Kloudová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz