> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2002

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.28 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie

Social and Economic Aspects of Integration of the Czech Republic in the EU

Miloš Vítek

Zahraniční investice - jsou vždy přínosem?

The Foreign Investments - Are they always contributive?

Lenka Sojková

Regionální účetnictví a regionální HDP v České republice

Regional Accounting and Regional GDP in the Czech Republic

Josef Pešta

Daňová politika ČR v mezinárodním srovnání

The Czech Republic´s Tax Policy in International Comparison

Ladislav Hájek

Participace české ekonomiky na projektu Evropské měnové unie z pohledu teorie optimálních měnových zón

The Participation of Czech Economy in the Project of European Monetary Union from the Viewpoint of the Theory of Optimal Currency Areas

Pavla Bednářová

Ekonomika a management

Transformace železnic - zahraniční zkušenosti

Transformation of Railways - Experiences from Abroad

Miroslav Žižka

Nové trendy podnikání ve venkovské turistice v ČR

New Trends in the Business of Rural Tourism in the CR

Eva Šimková

Why does HR Management play a key Role in Managing Change?

Proč hraje management lidských zdrojů klíčovou roli v řízení změn?

Filip Šmída

Podat či nepodat daňové přiznání za příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků

To declare or not Income-Tax

Jan Hejda, Pavel Štrach

Marketing a obchod

Úspěšný prodej a marketing jako dominantní faktory konkurenceschopnosti podniku

Successful Sales and Marketing as Dominant Factors in the Competitive Abilities of Firms

Vlastislav Kuba

Různé

Úspěch studentů HF TU v Liberci na soutěži v marketingu a managementu Top student 2002

Jaroslava Dědková

Vzdělávání

Nové perspektivy česko-německého sousedství - k významu vzdělávacích institucí v Euroregionu Nisa

New Perspectives of the Czech-German Vicinity - Importance of the Educational Institutions in the Euroregion Neisse

Helena Neumannová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz