> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.25 hod.

Anna KADEŘABKOVA - Marek ROJIČEK: The Role of FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic.............. 333

Juraj NEMEC - František OCHRANA - Markéta SUMPIKOVA: Czech and Slovak Lessons for Public Administration Performance Evaluation, Management and Finance.............................. 353

Jaroslav KITA - Pavol KONSTIAK - Pavol KITA: Miesto nákupu

v trhovej orientácii podnikov v Slovenskej republike............... 370

Eva KAFKOVA - Martin KRAČINOVSKY: Development of Commercial Insurance Business in Slovakia and Hungary in the Years 1997 - 2006 384

Iveta DUDOVA - Silvia OŠKOVA - Vojtech STANEK: Ekonomická výkonnosť a systémy sociálnej ochrany.......................... 403

Z vedeckého života

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2008 - Jozef CHAJDIAK, Vladimír KVETAN...............................'................... 422

Recenzie

Menbere Workie Tiruneh: From Debt crisis to growth Crisis. Is external debt the cause or the effect of Africa's Marginalization? - Monika Šestáková................................................. 426

MATÚŠ Jozef - BEDNAŘÍK Jaroslav: Základné ekonomické pojmy

a kategórie - Andrej Skolkay.................................. 430

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz