> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2002

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.29 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Phillipsova křivka v období transformace České republiky

Phillips Curve during the Transition Period of the Czech Economy

Karel Půbal

Evropská unie připravuje reformu

The European Union prepares its Reform

Pavel Pešek

Etická východiska islámského bankovnictví

Ethic Principles of Islam Banking

Jolana Volejníková, Romana Provazníková

Ekonomika a management

Management des connaissances et son role dans le management global

Knowledge Management and its Role in the Global Quality Management - Theoretical Framework

Miroslav Opa

Geotermální energie: Možnosti a limity národohospodářského využití

Geothermal Energy: Changes and Limits of National Economy Use

Miroslava Blažková, Miroslav Farský

Inside to the Problematic of Environmental Accounting as a Part of Business Accounting

K problematice environmentálního účetnictví na podnikové úrovni

Helena Vomáčková

Program na podporu rozvoje průmyslových zón v ČR

The Program for Industrial Property Development

Petra Rydvalová, Helena Žuková

Ekonomické modely hodnocení zdravotnických služeb

Models of Economic Evaluation of Health Care Services

Ladislav Strnad

Prostorová analýza trhu obslužných center

Spatial Market Analysis of Service Centres

Ľudmila Jánošíková

Regionální ekonomika

Regionální politika státu jako jeden ze základních předpokladů úspěšnosti úsilí o dynamičtější rozvoj národní ekonomiky

Regional Policy of State

Karel Lacina

Sociální analýza Královéhradeckého kraje

Social Demographic View of Hradec Králové Region

Jana Veselá

Marketing a obchod

Úskalí marketingové internetové komunikace

Difficulties in Marketing Internet Communication

Čeněk Celer

Vzdělávání

Internacionalizace ve školství - vzdělání tržním artiklem?

Internationalism of School System - Education as an Article of Trade?

Irena Vlčková

Úspěšnost uchazečů o studium Škoda Auto Vysoké školy u přijímacích zkoušek

Success of the Applicants at the Admission Examination of the Škoda Auto College

Šárka Dvořáková

Obchodní a podnikatelská etika

Business Ethics

Jaroslav Kacetl

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz