> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2002

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.29 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

K dialektickému vztahu ekonomické rovnováhy a růstu: Statický model rovnováhy firmy

To the dialectic Relationship of the economic Equilibrium and Growth: the static Model of the firm´s Equilibrium

Ivana Kraftová

Leontijevská strukturní input-output bilance a environmentální účetnictví

Leontief´s Structural Input-Output Balance and Environmental Accounting

Miroslav Farský

Dotace v teorii firmy

Grants in the Theory of the Firm

David Martinčík

Udržitelný rozvoj v podmínkách rizika

Sustainable Development in Risky Conditions

Miloš Vítek, Jaroslav Mozga

K otázce investic do vzdělávání: Vyšší vzdělávání jako smíšený statek, jeho vliv na soukromé a veřejné instituce a návratnost soukromých investic

Higher Education as a Mixed Good, Its Provision at Public and Private Institutions and Consequences for Returns on Private Investment

Václav Urbánek, Kateřina Nepolská

Ekonomika a management

Supply Chain Management a automobilový průmysl

Supply Chain Management and Automotive Industry

Gustav Tomek, Alena Chromcová

Informační podpora strategického řízení produktových inovací

Strategic Management of Product Innovation and its Information Support

Zdeněk Molnár

K nezbytnosti redefinice managementu z pohledu celistvosti

To the Necessity of Management Redefinition from the Wholeness Point of View

Petr Lebeda

Re-engineering: Why Transformation Projects fail?

Reengineering: Proč transformační projekty selhávají?

Filip Šmída

Výnosové oceňování komerčních bank

Income Valuation Method of Commercial Banks

Milan Hrdý

Kulturní bariéry sdílení znalostí

Cultural Barriers of Knowledge Sharing

Vladimír Bureš

Financování malých a středních podniků

The Frequent Problems of Financing of SMEs

Marie Paseková, Drahomíra Pavelková

Regionální ekonomika

Aplikace vybraných zásad managementu v moderním řízení českých a moravských měst

Application of selected Management Principles in the modern-style Management of Czech and Moravian Towns

Karel Lacina

Podpora podnikatelů ze strany municipalit

Municipal Subventions for local Entrepreneurs

Miloš Charbuský, Jan Stejskal

Pojetí cestovního ruchu

Concepts of Tourism

Miluše Dlouhá

Marketing a obchod

Etika v marketingovém mixu

Ethics in the Marketing Mix

Dagmar Jakubíková

Výzkum polaritního profilu značky Radegast a Velké Popovice

Research of Polarity Profiles of Radegast and Velké Popovice Brands

Vratislav Kozák, Petr Fusek

Statistika

Analýza časové řady měnového agregátu M2 v ČR od roku 1993

Analysis of Time Series of Aggregate M2 in the Czech Republic from the year 1993

Robin Jirásko

Využití shlukové analýzy při deskripci firem regionu s akcentem na jejich velikostní charakteristiky

Application of the Cluster Analysis at Description of the Firms in the Region

Ivana Kraftová, Jana Kubanová

Vysoké školství

K otázce investic do vzdělávání: Vyšší vzdělávání jako smíšený statek, jeho vliv na soukromé a veřejné instituce a návratnost

Higher Education as a Mixed Good, Its Provision at Public and Private Institutions and Consequences for Returns on Private Investment

Václav Urbánek, Kateřina Nepolská

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz