> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2003

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.42 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Systémový přístup k evropské integraci

A System Approach to the European Integration

Miloš Vítek

Využívání strukturálních fondů Evropské unie nebude samozřejmostí

The Use of Structural Funds from the European Union Can not Be Taken for Granted

Pavel Pešek

Euro-Lobbing

Euro-Lobbing

Petr Václavík

Dopady ekonomické podpory průmyslových zón

Impacts of Economic Support for Industrial Zones

Petra Rydvalová

Teoretický fundament přímých zahraničních investic - pohled firmy

Theoretical Fundament of Foreign Direct Investment - Firm View

Pavel Štrach

Stavební spoření v ČR v roce 2002 a jeho výhled

Building Societies Industry in the Czech Republic in 2002 and Its Outlook

Jan Mráz

Blízká budoucnost podle Druckera

Near Future by P. F. Drucker

Jiří Skalický

Ekonomika a management

Bilance produkovaných odpadů jako omezující faktor v úvahách o rozšíření výroby průmyslového podniku

A Balance of Producing Wastes as a Limiting Factor in Thinking about Production Increasing of an Industrial Company

Miroslav Farský, Martin Neruda

Restructuring of Ownership and Partnership Relations and its Regulation

Restrukturalizace vlastnických a partnerských vztahů a její regulace

Liběna Tetřevová

Requirements at a Project Management by Implementation of a New

Požadavky na projektový management při implementaci nového CRM systému

Šárka Tulisová

Režijní náklady včera, dnes a zítra

Overhead Costs in the Past, Now, and in the Future

Karel Křikač

Marketing a obchod

Marketing ako inovatívna stratégia regionálneho rozvoja

Marketing as the Inovative Strategy of the Regional Development

Ferdinand Daňo, Eva Hanuláková, Dana Vokounová

Internet as a Marketing Tool

Internet jako marketingový nástroj

Jan Křivský

Hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje metodou marketingového auditu

The Evaluation of the Enterprise Competitive Ability by the Marketing Audit Method in the Conditions of Sustainable Development

Marcela Kožená

Poznámky k etice v reklamě, ekonomii a ekonomice

A Note on the Ethics in the Advertisiment, in the Economy, and in the Economics

Jiří Hofman, Petra Skálová

Šetření maloobchodních prodejen na území města Chebu

Analysis of Time Series of Unemployment-rate in the District of Litoměřice

Monika Heiserová

Vzdělávání

The Use of Webct Supporting Teaching Professional English, Two-Term Experience

Využití virtuálního studijního prostředí WebCT pro výuku odborné angličtiny

Ivana Šimonová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz