> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2003

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.42 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Ekonomická výkonnost jednotlivých krajů České republiky

Economic Performance of Individual Regions in Czech Republic

Jara Kaňoková

Alianční cena

Alliance Price

Ladislav Šafařík

Absorpce vládních programů podpor malého a středního podnikání v roce 2003

Absorption of Government Programs Supports Small and Medium Enterprises in 2003

Petra Rydvalová, Helena Žuková

Analysis of the Local Economic Development Tools

Analýza nástrojů regionálního ekonomického rozvoje

Miloš Charbuský, Jan Stejskal

Ekonomika a management

Tvorba zdrojů pro výrobní sféru na českém kapitálovém trhu

Creation of the Finance Sources for the Production Sector at the Czech Capital Market

Jiří Polách, Martina Novotná, Robert Kocián

Zhodnotenie vplyvu determinantov kapitálovej štruktúry na vzorke podnikov

Valuation of the Influence of Capital Structure Determinants on a Sample of Slovak Corporations

Mária Kanderová

Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví

Return of Assets and Return of Equity from the View of Different Concepts Accounting

Eva Hýblová

Vykazování peněžních toků a věrný obraz finanční situace podniku

Cash Flow Statement and the True View of the Company Financial Situation

Rudolf Kopek

Využití poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty pro benchmarking finančního řízení podniků

The Use of the Financial Ratios and Economic Value Added for Benchmarking

Adriana Knápková

Klasifikace a řízení nákladů v manažerském účetnictví

Cost Classification and Costs Management in Managerial Accounting

Josef Červený

Multikriteriální bodová metoda k určování vstupní ceny zařízení

Multicriterial Point Method for Setting the Income Price of the Machinery

Jaromír Makovec

Optimalizace svozových cest konkrétního podniku komunálních služeb

Municipal Refuse Collecting System Optimization on the Case of Concrete Company

Miroslav Plevný, Luděk Sýkora

Stratégia Long Call Ladder a jej analýza

Long Call Ladder Option Strategy and Its Analysis

Vincent Šoltés

Psychologické aspekty kultivovaného verbálného prejavu v pracovnom procese

Psychological Aspects of Cultured Verbal Utterance in Environmental Process

Tatiana Soroková

Řízení intelektuálního kapitálu

Managing Intellectual Capital

Vladimír Bureš

Marketing a obchod

Český obchod na cestě do Evropy

Czech Trade on the Way to Europe

Čeněk Celer

Statistika

Sociálně demografická analýza Pardubického kraje

Social Demographic View of Pardubice from the Point of View of the Teritorial Statistical EU-NUTS Units as the Component Part of NUTS 2 Northeast

Jana Veselá

Hodnocení účasti českých subjektů v programu Eureka

Evaluation of Participation of Czech Subjects in Program EUREKA

Jaromír Ficek

Příspěvek k hodnocení vývoje spotřebních norem energií

A Contribution to Evaluation a Development of Consumption Standards of Energy

Miroslav Farský, Martin Neruda

Informatika

Kryptologie a utajování dat: Vernamova šifra

Cryptology and Data Secrecy: the Vernam Cipher

Tomáš Rippl

Vývoj informačního zabezpečení podniků v Euroregionu Nisa

Development of IS/IT Assurance of Business Organizations in the Nisa Euroregion

Klára Antlová, Dana Nejedlová, Jan Skrbek, Vladimíra Zádová

Užití principů Workflow v E-learningu

Using Workflow Principles in E-learning

Kamila Olševičová, Vladimír Bureš

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz