> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2004

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.49 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Systém štátnej pokladnice v Slovenskej republike z pohľadu finančného

The State Treasury System in Slovakia in the View of the Financial Management (Meaning of the Introduce and Constructing Strategy)

Kornélia Beličková, Erika Neubauerová

Trhové štruktúry, niektoré ich problémy a súvislosti

Market Structures, their Problems and Relations

Mária Tokárová

Vývoj směnitelnosti české koruny

The Development of the Czech Crown´s Convertibility

Markéta Nesládková

K nezbytnosti řádné corporate governance v penzijních fondech

To Necessity of Proper Corporate Governance in Pension Funds

Jan Mráz, Andrea Součková

Existierende Bedingungen für ausländische Investoren auf dem

Existující podmínky pro zahraniční investory na českém trhu nemovitostí

Šárka Rahmanová

Ekonomika a management

Rozvoj kariéry

Career Development

Hana Mohelská

Klasifikace znalostí, znalostní strategie a styly znalostního managementu

Knowledge Classification, Knowledge Strategy and Knowledge Management Styles

Vladimír Bureš

Přidaná hodnota a řízení projektu

Earned Value and Project Management

Jarmila Ircingová, Tereza Míčová, Jiří Skalický

Komunikačný manažment ako nová dimenzia manažérskych vied

Communication Management as a New Dimension of Managerial Sciences

Martina Blašková

The Relationship between the Customer Satisfaction and Process Performance Measurement

Vzťah merania spokojnosti a merania výkonnosti

Miroslav Hrnčiar

Nutnosť aplikácie informačných systémov a technológií v procese vzdelávania účtovníkov

Necessity of Information Systems and Technologies in Education of Accountants

Anna Látečková, Emília Škorecová

Marketing a obchod

Analysis of the Current Position in Advertising Management within the Zlin Region

Analýza současného postavení managementu reklamy ve zlínském regionu

Vratislav Kozák

Elektronický obchod, příležitosti a hodnocení

E-Business, Opportunities and Value Assessment

Klára Antlová

Regionální politika

Prieskum verejnej mienky v strategickom plánovaní

Public Opinion Survey in Strategic Planning

Oto Hudec, Nataša Urbančíková

Hospodářská komora České republiky

Economic Chamber of the Czech Republic

Jaroslava Syrovátková

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz