> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2004

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.50 hod.

Ekonomie

Teoretické a praktické aspekty státních účelových mimorozpočtových fondů

Theoretical and Practical Aspects of Off-Budget Funds

Jan Pavel

Globalizácia a jej možné negatívne vplyvy na ekonomiku a spoločnosť

Globalisation and Its Negative Influences on Economy and Society

Ján Vravec

Prognózování devizového kurzu prostřednictvím teorie přirozeného kurzu

The Foreign Exchange Rate Forecasting through the Natural Exchange Rate Theory and the Balance

Markéta Nesládková - Dubová

Reálná a nominální konvergence

Real and Nominal Convergence

Dita Hommerová

Ekonomika a management

Psychologické a sociologické aspekty v managementu

Psychologic and Sociologic Aspects in the Management

Zdeněk Brodský

Vývoj vlastných nákladov kalkulovaných prostredníctvom tradičných metód

Development of Own Costs Calculated Using the Traditional Methods and Analysis of Influencing Factors

Lenka Stašová

Modely řízení a hodnocení kvality veřejných služeb

Models of the Management and Quality Assessment of the Public Services

Miloš Charbuský, Jan Stejskal

Měření výkonnosti podniku

Corporate Performance Measurement

Daniel Remeš, Kishor Goswami

Problematika úpadku a prohlášení konkurzu na majetek společnosti

Relevant Questions of Bankruptcy Order on a Company`s Assets

Vítězslav Hálek

Human Resource Development Plan for Open and Distance Learning Staff

Plán rozvoja ľudských zdrojov pre pracovníkov v oblasti otvoreného a dištančného vzdelávania

Ing. Iveta Orbánová

Optimalizace struktury zdrojů při financování podnikatelských aktivit

Optimization of the Structure of Funds for Financing the Business Activities in the Company

Emil Vacík

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti alternatívnych kalkulačných modelov

Evaluation of the Economic Effectiveness of Alternative Calculation Models in a Selected Industrial Enterprise

Rastislav Rajnoha, Roman Zámečník

Příčiny nevyužívání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR

Reasons for Non-use of the Optimization Methods in Practice - A study on Czech Enterprises

Miroslav Plevný

Marketing a obchod

Economic Environment of a Financial Institution from the Aspect

Ekonomické prostredie finančných inštitúcií z aspektu marketingu

Jozef Medveď, Peter Poliak

Statistika

Ke klasifikaci proměnných a škál pro měření a hodnocení

Classification of Variables and Scales for the Sake of Measurement and Evaluation

Otakar Machač

Charakteristika českých malých a středních podniků účastnících se

Charakteristic of the Czech Small and Medium Enterprises Participating in the 5th Framework Program of the EU

Petra Rydvalová

Informační management

Mobilné platby

Mobile Payments

Karol Matiaško, Michal Zábovský

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz