> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.30 hod.

Ivan OKÁLI-Karol FRANK-Herta GABRIELOVA - Tomáš JECK - Karol MORVAY - Daniela RUMPELOVÁ - Ivana ŠIKULOVA: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007....................... 435

Martin LABAJ- Mikuláš LUPTACIK- Daniela RUMPELOVÁ: Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy . . 477

Soňa FERENCIKOVA - Rastislav CHOVANEC: Strategické problémy, leadership a diverzita v zahraničných firmách v Slovenskej republike . . 495

OBADI Saleh Mothana: Vplyv oslabeného dolára na zmiernenie dopadu vysokých cien ropy: implikácie pre ekonomiky Slovenskej republiky a Českej republiky.......................................... 515

Recenzie

GAŠPARÍKOVÁ, Jana: Global and Regional Changes, Management

and SMEs - Danes Brzica.................................... 526

KLAUS, Václav - TOMŠÍK, Vladimír: Makroekonomická fakta české transformace - Marek Loužek................................. 529

Správy

Ist Bratislava Economic Meeting - Urban Kováč, Maroš Servátka, Radovan Vadovič........................................... 531

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz