> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.52 hod.

Ekonomie

Mikroekonomické aspekty hospodaření malých a středních podniků

Microeconomic Aspects of Management of Small and Medium Enterprises

Marie Paseková

Excellent Conditions for Human Capital Investments

Vynikající podmínky pro investice do lidského kapitálu

David F. Schmutzler

Uplatnenie znevýhodnených skupín obyvateľstva v procese zabezpečovania

The Utilization of Disadvantaged Groups of Citizens within the Process of Providing of Public

Katarína Jakab, Ľuboslava Majlingová

Finance

Historie a současný stav českého hypotečního bankovnictví

The History and the Present State of the Czech Mortgage Banking

Šárka Čechlovská

Zprostředkovatelská činnost bank ve střední Evropě: Část I. - Mezinárodní

Banking Intermediation in the Central Europe: Part I. -- Cross-Country Analysis of Efficiency

Daniel Stavárek

Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice

Analysis of the Influence of Collateral on the Share of Classified Loans in the Czech Republic

Pavla Vodová

Ekonomika a management

Small and Medium Enterprises in the Region of Košice

Malé a stredné podnikanie v Košickom regióne

Marián Gál, Emília Jakubíková, Alžbeta Suhányiová

Restrukturalizace podniku jako rozhodovací proces

Company Restructuring as a Process of Decision-Making

Liběna Tetřevová

Metodika analýzy motivácie vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu

Methodics of Motivation Analysis of High-Qualified Human Potential

Martina Blašková

Řízení podniku po prohlášení konkurzu

Control of Enterprise through Bankruptcy Proceedings

Vítězslav Hálek

Metodika hodnocení spokojenosti pracovníků

The Methodics of Evaluation of Workers` Satisfaction

Renáta Myšková

Knowledge Management -- Theoretical Framework and Practical Research

Management znalostí -- teoretický základ a praktický výzkum

Blanka Krýdlová, Petra Nováková, Jiří Skalický

Integrovaný systém řízení a jeho nasazení v podmínkách informační

Integrated Management System and Its Improvement in Information Society

Petr Doucek, Lea Nedomová

Marketing a obchod

Vliv hudby na nákupní chování

Influence of In-Store Music on Purchase Behaviour

Marek Franěk

Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu

Factors Influencing Enterprises` Standing on the Market

Jitka Kloudová, Kamil Dobeš, Pavel Stříž

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz