> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.57 hod.

Ekonomie

Analýza přežití pro porovnání nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje

Survival Analysis for Comparing Unemployment Inside the Czech Region “Ústecký kraj“

Karel Hrach

Analýza časové řady míry nezaměstnanosti v regionu Teplice

Time Series Analysis of Unemployment-rate in the Region Teplice

Jana Šimsová

Ekonomika a management

Zdrojové financování sportovních zařízení v USA a v Evropě

To the Question of the Construction Financing of Sport Facilities in the USA and Europe

Eva Čáslavová, Zbyněk Černý

Zpeněžování konkurzní podstaty – veřejná dražba

Encashment of Bankruptcy Assets - Proceeding of Public Auction

Vítězslav Hálek

Meranie návratnosti investícií v oblasti ľudských zdrojov

An Approach to Measuring the Return on Investment in the Area of

Jozef Vodák

Investování do vyspělých technologií

Investment into Advanced Technology

Václav Janeček, Josef Hynek

Logistics Infrastructure as Factor of Regional Development. Case of Euroregion NISA

Logistická infrastruktura jako faktor regionálního rozvoje. Případová studie Euroregionu Nisa

Jarosław Witkowski, Bartlomiej Rodawski

Finance

Vývoj daňových příjmů obcí Libereckého kraje

Development of Tax Incomes of Municipalitites in the Liberec Region

Jaroslava Syrovátková

Daňová politika a daňová reforma v Slovenskej republike

Tax Policy and Tax Reform in the Slovak Republic

Anna Schultzová, Jozef Škultety

Mergers & Acquisitions in the Region “East of the Danube”

Fúzie a akvizície v regióne “na východ od Dunaja”

Gerhard Pürstinger

Trh si žiada rating miest a obcí - slovenské skúsenosti

Market Requests Rating of Towns and Municipalites

Elena Žárska, Zuzana Frnová

Dopyt a ponuka na trhu komerčného poistenia

Demand and Offer on the Market of Commercial Insurance

Erika Pastoráková

Marketing a obchod

Výrobek versus značka

Product versus Brand

Vratislav Kozák, Ondřej Král

Hudba v obchodním prostředí. Představy zaměstnanců obchodní sféry

Functions of In-store Music. Images of Employees of Stores/Restaurants and Attitudes of Customers.

Marek Franěk, Pavel Mužík

The Bayesian Method and Short-Term Sales Forecasting

Krátkodobá predikce prodejů Bayesovou metodou

Milan Marček

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz