> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.57 hod.

Ekonomie

Historicko-logické aspekty skúmania konkurenčného prostredia 5

Historical and Logical Aspects of Competitive Environment Research

Jana Piteková

Comparison of Pre-entering Integration Conditions of Economieson the Case of the Czech and Romanian Economy 14

Srovnání předvstupních integračních podmínek ekonomik na příkladu České republiky a Rumunska

Jiří Kraft, Cornelia Pop, Ivana Kraftová

Kedy sa podnikové vzdelávanie na Slovensku vyrovná trendom rozvoja zamestnan-cov v globalizujúcej sa Európe? 25

When Firm´s Education at Slovakia will be Balanced with Employees Trend Development in Globalized Europe?

Mária Antošová, Adriana Csikósová

Ekonomika a management

Student Perceptions of the Returns to Higher Education in the Czech Republicand the United Kingdom: Evidence from Economics and Business Studies 33

Očekávání návratnosti investic do vysokoškolského vzdělávání u studentů vybraných ekonomických fakult v České republice a ve Velké Británii

Kateřina Maršíková, John R. Anchor

Motivácia a tvorivosť zamestnancov v rozvoji podniku 43

Motivation and Creativity of Employees in the Development of Company

Jana Marasová

Možnosti regenerace vybrané hospodářsky slabé oblasti 49

Possibilities of Recovery in Selected Economically Weaker Area

Petra Rydvalová

Transparentnost ekonomického prostředí nových členských států EU a alokace PZI 58

The Economy Environment Transparency of the New European Union States and Allocation of FDI

Jolana Volejníková

Finance

Zpeněžování konkurzní podstaty – přímý prodej 70

Encashment of Bankruptcy Assets - Direct Selling

Vítězslav Hálek

Financial and Economic Analysis of Development Projects 79

Finanční a ekonomická analýza rozvojových projektů

Bartlomiej Rodawski

Ohodnocovanie zmlúv o finančnom prenájme 95

Valuation of Financial Lease Contracts

Ján Derco, Michal Šoltés

Česká úvěrová podpora zemědělství - analýza prvních deseti let 104

The Czech Agricultural Credit Support - the Analysis of the First Ten Years

Martin Čajka

Informační management

Vplyv manažérskych informačných systémov na produktivitu podnikov 116

Management Information Systems Influence on Business Productivity

Lýdia Fečová, František Sudzina

Řízení bezpečnosti informačních systémů 123

Information System Security Management

Petr Doucek

Marketing a obchod

Marketing agropotravinárskej firmy MECOM Humenné 143

Marketing of Agro Food Industrial Company MECOM, Humenné

Matej Polák

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz