> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.58 hod.

Ekonomie

Kauzálny vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a produktivitou

A Causality Test between Foreign Direct Investment and Productivity

Jana Hudáková, Vincent Šoltés

Ekonomická přidaná hodnota a mikroekonomie

Economic Value Added and Microeconomics Theory

Rostislav Kolařík

Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy)

Rationality and Ethical Dimension in Economic Theories (Selected Questions)

Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková

Ekonomika a management

The Logistic Environmental Imperative as the Basis for Sustainbility of Supply Chains

Logistický ekologický imperativ jako základ pro rovnováhu řetězců dodávek

Agnieszka Skowrońska

Model DCF s rozpuštěnými náklady

DCF Model with Dissolved Costs

František Groh

Porovnání výsledků analýz managementu regionálních a místních správ Královéhradeckého a Pardubického regionu

Benchmarking of the Results of Regional and Local Administrative Management Analyses

Hana Mohelská, Marcela Šabatová

Možnosti optimalizace toků informací ve veřejné správě

The Possibilities to Optimise Information Flows in Public Administration

Robert Baťa

Finance

Daňová reforma v Slovenskej republike z hľadiska podnikateľskej sféryi občanov

Tax Reform in the Slovak Republic on the Part of Bussiness Sphere and Citizens

Ivona Ďurinová

Investičná činnosť poisťovní a jej optimálna diverzifikácia

Insurance Company Investment Activities and Their Optimal Diversification

Anna Majtánová, Zuzana Krátka

Stresové testování jako doplněk VaRu

Stress Testing as a Complement to VaR

Petr Strnad

Marketing a obchod

Principles of Reengineering of Tourism Organisational Structuresof Destinations

Princípy reinžinieringu organizačných štruktúr cestovného ruchu cieľových miest

Šimon Raši

CRM v marketingovém pojetí firmy

CRM in Marketing Concept of a Firm

Dita Hommerová

Vzdělávání

Možnosti zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách

Possibilities of Increase in Quality of Teaching Finance at Universities

Adriana Knápková, Eliška Pastuszková

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz