> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.03 hod.

Ekonomie

Risks of an Inconsistence between the Fiscal Policy and the External Balance in a Short Term Period within the Context of the Maastricht Criteria - A Focus on the Czech Republic

Rizika nekonzistence fiskální politiky a vnější rovnováhy v krátkém období v kontextu Maastrichtských kritériíse zaměřením na Českou republiku

Dana Viktorová

Economy of Omsk Region: Priorities for the Formation of the Sustainable Development

Ekonomika Omské oblasti: Priority formování modelu udržitelného rozvoje

V. V.Birjukov, V. P. Ploskonosova

Globalizace – vybrané teoretické aspekty

Globalization - Selected Theoretical Aspects

Pavel Sirůček, Stanislav Heczko

Agregovaný dopyt, vládne výdavky a dane

Agregated Demand, Government Expenditures and Taxis

Rastislav Jurga

Ekonomika a management

The Innovation Factory: Production of Value-Added Quality and Innovation

Továrna na inovace: Systémy řízení, řízení znalostí a produkce inovací

Milan Zeleny

Uniform Splitting in Managerial Decision Making

Rovnomerné rozdeľovanie v manažérskom rozhodovaní

Štefan Peško, Ján Černý

Základy znalostní ekonomiky

Roots of the Knowledge Economy

Pavel Bartoš

Strategické plánování podnikatelských programů současnosti

Strategic Planning of Contemporary Business Programmes

Milan Šulák

Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech)

Innovation Management in a Small and Middle Enterprises (Business Clusters)

Zdeněk Molnár, Petr Bernat

Ekonomika a manažment sociálneho podniku

Economics and Management of Social Enterprise

Gabriela Korimová

Finance

Estimation and Interpretation of Instanteneous Forward Rate Curve

Okamžitá forwardová křivka – český případ

Filip Štěrba

Credit Risk Management in Banking Institutions

Riadenie úverového rizika v bankových institúciach – informácie, procesy a činnosti

Christian Ramke

Marketing a obchod

Customers´Store Attitudes and Store Loyalty in the Framework

Postoje zákazníků a jejich loajalita k prodejnám oděvního zboží v rámci konceptu hodnoty zákazníka a CRM

Jozefína Simová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz