> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.04 hod.

Ekonomie

Production Function and Demand for Factors

Produkční funkce a poptávka po výrobních faktorech

Bohuslav Sekerka, Jolana Volejníková

Health Insurance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria - COMMON ROOTS, COMMON FUTURE?

Health Insurance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria - COMMON ROOTS, COMMON FUTURE?

Miroslav Barták

Podíl lázeňství na tvorbě HDP ČR a zdroje jeho financování

The Branch of the Spas` Share in the Czech GDP Creation and Sources of Its Financing

Ivana Kraftová

Ekonomika a management

Návrh systému hodnocení projektů z hlediska dopadu výsledků jejich realizace

Proposal of System to Evaluation of Projects from Point of View Their Impact on Revitalization

Petra Rydvalová, Miroslav Žižka

Strategické příležitosti ICT pro malé a střední podniky

Strategic Use of ICT for Small and Medium-Sized Enterprises

Klára Antlová

Informační podpora řízení inovací v malých a středních podnicích

Information Support of Innovation Management in Small and Middle Enterprises

Zdeněk Molnár, Petr Bernat

Mentální mapy - úvod do problematiky a metodika výzkumu na Univerzitě Hradec Králové

Mental Maps - Introduction to Subject and Research Methodology at University of Hradec Králové

Josef Zelenka, Martina Pásková

Ukončení procesu konkurzu

Bankruptcy Conclusion

Vítězslav Hálek

Analýza vývoja motivácie robotníkov v Slovenských elektrárňach a. s. Mochovce z časového a vecného hľadiska

Analysis of Motivation Trend of Workers in Slovak Nuclear Power Plant Mochovce from Time and Subject Aspect

Milota Vetráková, Miloš Hitka, Róbert Sedmák

Finance

Generalized Lambda Distributions of Household‘s Incomes

Zovšeobecnené lambda rozdelenia príjmov domácností

Viera Pacáková, Ľubica Sipková

Marketing a obchod

Mystery Shopping as an Instrument of Marketing Research

„Mystery Shopping“ jako nástroj marketingového výzkumu

Pavla Staňková, Marcela Vaculíková

Modely nákupního vyjednávání o ceně

Models of Price Purchase Negotiations

Marek Cozl

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz