> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.04 hod.

Ekonomie

Foreign Trade Activities between the Slovak Republic and the Czech Republic

Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenska s Českou republikou

Štefan Samson, Rajmund Mirdala

Economic Trends in European Union Countries since the Eastward Enlargement

Ekonomické trendy v krajinách Evropské unie od východního rozšíření

Domenico Raguseo

Nové metody veřejné správy

New Methods of Public Administration

Radim Roudný

Ekonomika a management

Personnel Controlling as a Part of the Management Controlling System in an Enterprise

Personální controlling jako součást controllingového systému řízení podniku

Roman Zámečník

Controlling vo verejnej správe

Controlling in Public Administration

Nora Štangová, Eva Mihaliková, Jana Mitaľová

Innovation in the Tuition of Process Management at Tomas Bata University

Inovace výuky procesního řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

David Tuček, Zuzana Tučková

Interaktivní přístupy k řešení vícekriteriálních problémů v projektovém řízení

Interactive Approach to Some Multiple Critera Problems in Project Management

Tomáš Šubrt, Alena Semerádová

Finance

Implications of the New Basel Capital Accord for European Banks

Dopady Basel II na evropské banky

Petr Teplý, Liběna Černohorská, Karel Diviš

Analýza historického vývoje účetnictví v českých zemích v letech 1918 – 2006

Analysis of Accounting Historical Development in Bohemian Countries in Years 1918 – 2006

Denisa Plachá, Milan Hrdý

Teoretické aspekty postupu řešení negativních důsledků rizik pomocí pojištění

Theoretical Aspects of the Process of Risks Negative Consequences Solving by the Means of Insurance

Dana Martinovičová

Problematika převodních cen v podnicích České republiky

Questions of Transfer Prices in the Czech Enterprises

Ivan Jáč

Podstata a aplikace konvergenčního kritéria stability devizového kurzu

The Substance and Application of the Exchange Rate Stability Convergence Criterion

Daniel Stavárek

The Challenges of Microfinance: In India and Bangladesh

Problémy mikrofinancování v Indii a Bangladéši

Nibedita Saha, Wei - Xin Huang

Marketing a obchod

Způsob diferencovaného řízení vztahů se zákazníky podle jejich hodnoty pro podniky v sektoru služeb

Differentiated Customer Relationship Management According to Customer Value in Companies operating in the service sector

Jozefína Simová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz