> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.38 hod.

Mojmír Hájek: Ekonomický růst v ČR a nových členských zemích Evropské unie v období 1995-2006 (Economic Growth in the Czech Republic and New Member States of the

European Union in the Period 1995-2006)............................435

Růžena Vintrová: Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení (The Czech and Slovak

Economy 15 Years after the Split).................................449

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Kontrolní potenciál státu nad zprivatizovanými podniky

(Control Potential of the State in Privatized Firms) ........................467

Martin Gregor: Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita ČR (Budgetary

Rules and Budget Process: Theory, Empirics, and The Case of the Czech Republic)......484

Igor Kotlán: Gnoseologické přístupy k daňové reformě v ČR (Gnoseology Approach to the

Tax Reform in the Czech Republic).................................505

Anna Kadeřábková, Martin Cícha: Význam forem učení pro inovační výkonnost (Models

of Learning in Innovation Performance)...............................520

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Josef Arlt, Milan Bašta: Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti (Time

Series of Monthly and Yearly Inflation Rates and Their Properties)................536

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Josef Brčák: Ekonomika pro inženýry (Economy for Engineers).................557

Roman Hušek: Aktuální pohled na hospodářské a sociální statistiky (A Current View on

Economic and Social Statistics)...................................560

Otakar Němec: Průvodce po složitých změnách současného trhu práce (Guide through the

Complicated Changes of the Present Labour Market).......................562

Milan Sojka: Nad novou učebnicí makroekonomie (Over the New Textbook

on Macroeconomics)........................................565

Miloslav Synek: Nejobsažnější kniha o podnikovém hospodářství (The Most Comprehensive Book on Corporate Economics)...................................568

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz