> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.06 hod.

Ekonomie

Náklady na zmírňování změn klimatu

Mitigation Costs of the Climate Change

Jan Burian

Zvyšování výkonnosti ve veřejné správě nástroji strategického řízení

Rising of Performance in the Public Sector by Use of Tools of Strategic Management

Emil Vacík

České zemědělství v procesu integrace

Czech Agriculture in the Integration Process

Blanka Baráková, Iva Nedomlelová

Biomasa – zdroj energie a nové možnosti rozvoja vidieka

Biomass Energy Source and New Possibilities for Country Development

Matej Polák

The Potential of Rural Tourism and the Sustainable Developmentof Rural Areas

Potenciál venkovské turistiky a udržitelný rozvoj venkova

Eva Šimková

Ekonomika a management

Nové technologické firmy založené univerzitou (Úvaha o možnosti vzniku spin-off na TU v Liberci)

New Technology – Based Firms which Were Spin-offs from University Research

Petra Rydvalová

Řízení logistiky v průmyslovém klastru

Logistics Control in Industrial Cluster

Michal Šimon, Petra Troblová

Finance

Aktuální problémy strategického finančního řízení podniků v ČR

Actual Problems of the Strategical Financial Management of the Firms in the Czech Republic

Milan Hrdý, Michaela Horová

Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie

Maximum and Limit Value of the Duration of the Coupon Bond

Vincent Šoltés, Michal Šoltés

Marketing a obchod

Současný stav identifikace zákazníků ve firmách působících na spotřeb-ním trhu při uplatňování „CRM“

The Present Stage of Customers‘ Identification in Ultimate Market Companies Using the CRM System

Jaroslava Dědková, Hana Lošťáková

Three Heuristics of Search for a Low Price in a Little-Known Market

Tři heuristiky pro hledání nízké ceny na málo známém trhu

Michal Skořepa

Suggested Customer Relationship Management (CRM) Implementation for Businesses

Úspěšný postup aplikace „Customer Relationship Management“ (CRM) ve firmách

Vratislav Kozák

Informační management

Rizika v informačních systémech a jejich vyhodnocování

Risks in the Information Systems and Their Evaluation

Miroslava Dolejšová

Testování použitelnosti WEBGIS pomocí hodnotitelů

WEBGIS Usability Testing with Evaluators

Miroslav Hub, Zdeněk Valenta, Ondřej Víšek

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz