> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 10/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.34 hod.

OBSAH

mzda

ROČNÍK LIV ŘÍJEN 2006

Úvodník 1

Nový zákoník práce - některé základní úvahy 2

JUDr. Bořivoj Šubrt

Hmotná podpora při vytváření nových pracovních míst 22

JUDr. Ladislav Jouza

K činnosti orgánů inspekce práce 26

JUDr. Petr Bukovjan

Novelizace zákona o zaměstnanosti v roce 2006 32

Mgr. Olga Bičáková

Změny zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2007 35

Mgr. Olga Bičáková

Sbírka zákonů ČR 40

Rodné číslo u cizích státních příslušníků a s ním spojené problémy 41

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

K posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o úrazovém pojištění 46

JUDr. Radim Langer

Dotaz z praxe 53

Termínový kalendář - říjen 2006 55

Pracovněprávní aktuality Příloha

Procházka] Randi/Kubr

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz