> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 13/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.39 hod.

OBSAH

mzda

13

ROČNÍK LIV PROSINEC 2006

Úvodník

Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2007 JUDr. Bořivoj Šubrt

Konto pracovní doby, část II. Ing. Václav Sládek

K (ne)uplatnění přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na neziskové organizace JUDr. Dominik Brůha

K praktickému výkladu některých otázek souvisejících s aplikací zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů po 1. 1. 2007 - důchodci, jmenování vedoucích úředníků Mgr. Radek Cue

Porovnání vyměřovacích základů zaměstnance ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Danek

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2007 Ing. Antonín Danek

Parametry sociálního pojištění v roce 2007 JUDr. Jan Přib

Povaha organizační změny u zaměstnavatele JUDr. Petr Bukovjan

Stanoviska Kolegia expertů AKV k některým výkladovým problémům nového zákoníku práce

Rekapitulace LIV. ročníku časopisu Práce a mzda

Sbírka zákonů ČR

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz