> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.40 hod.

m3

mzda

ROČNÍK LIV BŘEZEN 2006

Nemocenské v roce 2006

Důležité částky pro rok 2006 (ČSSZ)

Roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti za rok 2005 Katarína Dobešová

Prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou po 1. březnu 2006 JUDr. Ladislav Jouza

Na částečný invalidní důchod už nemá vliv výše výdělku JUDr. Jiří Biskup

Sbírka zákonů ČR

Lékařská posudková služba ve světle judikatury JUDr. Radim Langer

Projevy managementu znalostí a jejich vliv na další rozvoj zaměstnanců Ing. Jiří Stýblo

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zdravotní pojištění po 1. 1. 2006 Ing. Antonín Daněk

Problémy správního trestání ze strany orgánů inspekce práce Mgr. Petr Bukovjan

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz