> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.41 hod.

DUBEN 2006

Obsah

Úvodník 1

JUDr. Bofiivoj ubrt

Novela . 73/2006 Sb.

Ochrana mzdov˘ch nárok zamstnance 2

JUDr. Ladislav Jouza

Otazníky kolem agenturního zamstnávání 15

JUDr. Ladislav Jouza, JUDr. Marie Salaová

Sbírka zákon âR 18

Obchodní spolenosti a zdravotní pojitní po 1. 2. 2006 19

Ing. Antonín Dank

K uplatnní náhrady kody ulého zisku 43

JUDr. Jifií Tejkal

Personální aspekty posuzování konkurenceschopnosti firem 46

Ing. Jifií St˘blo

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz