> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 14.42 hod.

PSffi»« mzda

ROČNÍK LIV KVĚTEN 2006

Tiskové zprávy MPSV

Změny v oblasti sociálních dávek 1

Nový zákon o sociálních službách 3

Novela zákoníku práce k 1. dubnu 2006 4

Mgr. Pavel Knebl

Poskytování cestovních náhrad v každodenní praxi 8

JUDr. Eva Hofmannová

Aktuální změny právní úpravy lékařské posudkové služby 15

JUDr. Radim Langer

Sbírka zákonů ČR 22

Placení pojistného na zdravotní pojištění - změny od 8. 3. 2006 24

Ing. Antonín Daněk

Změny zákonů zdravotního pojištění od 1. dubna 2006 26

Ing. Antonín Daněk

Čtenářská anketa 27

Zaměstnání během soudního sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru 32 Mgr. Petr Bukovjan

Důkazní břemeno žalobce a žalovaného 36

JUDr. Jiří Tejkal

Nové příležitosti uplatnění v důsledku outsourcingu 39

Ing. Jiří Stýblo

Důchodové pojištění v praxi 47

JUDr. Jiří Biskup

O novém zákoníku práce obecně a jinak 50

Mgr. Vít Zvánovec

Dotazy z praxe 53

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz