> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.40 hod.

Karel Dyba: Transformace, hrubý domácí produkt a ekonomický blahobyt:

ČR 1989 až 1995....................................... 1

Jaroslav Jílek, Milouš Vojta: K roli produktivity výrobních faktorů v české

ekonomice................................ 13

Anton Klas: Vzdelanie, veda a výskum - nové faktory v hospodárskom vývoji

po druhej svetovej vojne.................................. 30

ANALÝZY

Jaroslav Novák: Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (3. část - Souhrnné vyhodnocení vývoje kvantitativních ukazatelů tvorby a užití hodnot)....... 40

KONZULTACE

Jiří Trešl, Dagmar Blatná: Statistická analýza vybraných evropských

akciových indexů............................. 54

INFORMACE

Jaroslav Češka: Statistical surveying in the Protectorate of Bohemia and

Moravia ........................................... 65

Stanislav Drápal: Joint UNECE/Eurostat Meeting on Population and Housing

Census............................................ 78

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky........................... 85

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz