> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.04 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Mzdy v novém zákoníku práce

Ing. Ivan Tomší

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

20 Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2007

v příkladech

Ing. Antonín Daněk

24 Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění

­ k 1. 1. 2007

Mgr. Tomáš Červinka

S O C I Á L N Í P O J I ŠT Ě N Í

32 Změny v sociálním pojištění platné v roce 2007

JUDr. Jan Přib

D Ů C H O D O V É P O J I ŠT Ě N Í

38 Změny v oblasti důchodového pojištění

od 1. ledna 2007

JUDr. Jiří Biskup

P R A C O V N Í P R ÁV O

42 Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

JUDr. Pavla Hloušková

43 Plnění povinného podílu osob se zdravotním

postižením ­ příklady výpočtu

JUDr. Jana Židoňová

C ESTO V N Í N Á H R A DY

48 Změna náhrad cestovních výdajů s účinností

od 1. 1. 2007

JUDr. Marie Salačová

A N G L I C KÝ L I ST

58 Emloyment Law Legal Update

M Z DY A P LATY

60 Hlavní změny v obsluze mzdy a platu od 1. 1. 2007

JUDr. Bořivoj Šubrt

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

70 Otazky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz