> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 11/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.06 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

5 O změnách zákona o daních z příjmů

v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů

Katarína Dobešová

P R A C O V N Í P R ÁV O

36 ,,Pracovní úvazek" a jeho změny

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan

D Ů C H O D O V É P O J I ŠT Ě N Í

40 Základní parametry sociálního pojištění

v roce 2008

JUDr. Jan Přib

Z A M ĚST N A N O ST

47 Reforma veřejných financí a zákon

o zaměstnanosti

JUDr. Petr Bukovjan

A N G L I C KÝ L I ST

49 Employment Update

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

50 Vrácení přeplatku ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

O N L I N E T I PY

51 Práce s online krok za krokem

P E R S O N A L I ST I KA

52 Hodnocení a odměňování

v mezinárodních firmách

Doc. dr. Jan Urban

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

57 Otázky a odpovědi

T E R M Í N O V Ý KA L E N D Á Ř

59 Listopad, prosinec 2007

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz