> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.07 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

5 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob

za zdaňovací období 2006

Ing. Petr Vrána

M Z DY A P LATY

15 Nejnižší úrovně zarušené mzdy a jejich uplatnění

v praxi od 1. 1. 2007

Ing. Alena Chládková

19 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách

a správě

Ing. Ivan Tomší

P R A C O V N Í P R ÁV O

23 Nový zákoník práce a praktické dopady změn

v oblasti pracovní doby

JUDr. Dominik Brůha

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

28 Pojištěnci v pracovněprávních vztazích

31 Maximální vyměřovací základ OSVČ

ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

L É KA Ř S KÁ P O S U D KO VÁ S L U Ž B A

33 K posuzování zdravotního stavu pro účely

nového systému sociálních služeb

JUDr. Radim Langer

D A N Ě A Ú Č E T N I C T V Í

39 Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob

ze zaměřením na závislou činnost,

přijaté novelami ZDP pro rok 2007 a 2008

Katarína Dobešová

A N G L I C KÝ L I ST

66 Employment Update ­ Remarks

E V RO P S KÁ U N I E

67 Peněžitá dávka v mateřství v nových členských

státech EU

doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz