> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.17 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2006

Ing. Marta Ženíšková

P R A C O V N Í P R ÁV O

13 I nový zákoník práce má svátek

Ing. Alena Chládková

16 Práce přesčas a její vazba na stanovenou týdenní

pracovní dobu

Ing. Václav Sládek

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

24 OSVČ a snížení záloh ve zdravotním pojištění

v roce 2007

Ing. Antonín Daněk

26 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu

v příkladech

Ing. Antonín Daněk

A N G L I C KÝ L I ST

29 Employment Update ­ Remarks

L É KA Ř S KÁ P O S U D KO VÁ S L U Ž B A

30 Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové

služby od 1. 1. 2007

JUDr. Radim Langer

B E Z P EČ N O ST A O C H R A N A Z D R AV Í

P Ř I P R Á C I

36 Nové povinnosti v oblasti BOZP

a vedoucí pracovníci

Daniela Kubíčková

C ESTO V N Í N Á H R A DY

43 Nadlimitní stravné při tuzemské pracovní cestě

a jeho zdanění

JUDr. Marie Salačová

J U D I KAT U R A

47 Jak na ,,pracovní kázeň" v novém zákoníku práce

JUDr. Petr Bukovjan

P E R S O N A L I ST I KA

50 Řízení pracovního výkonu a výkonnosti

z méně tradičních i tradičních pohledů

Ing. Jiří Stýblo

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

56 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz