> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 5/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.20 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Překážky v práci dle nové právní úpravy

JUDr. Antonín Havlík

M Z DY A P LATY

21 Práce ve svátek a její odměňování

Ing. Alena Chládková

P R A C O V N Í P R ÁV O

25 Česká pohádka a § 305 ZP (vnitřní předpis)

JUDr. Bohuslav Kahle

28 Zápočtový list

Ing. Alena Chládková

Z A M ĚST N A N O ST

32 Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči

úřadu práce

Mgr. Olga Bičáková

A N G L I C KÝ L I ST

41 Employment Update ­ Remarks

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

42 Samostatná výdělečná činnost

jako vedlejší zdroj příjmů

Ing. Antonín Daněk

45 Některé změny ve vyměřovacím základu

zaměstnance

Ing. Antonín Daněk

J U D I KAT U R A

47 Neuspokojivé pracovní výsledky

a ,,pracovní kázeň"

JUDr. Petr Bukovjan

P E R S O N A L I ST I KA

49 Výkonové odměňování metodou balanced scorecard

Doc. dr. Jan Urban

A KT U A L I TY

55 Co je obsahem tzv. technické novely

zákoníku práce

JUDr. Jaroslav Jakubka

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

58 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz