> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 8/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.22 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Zaměstnanecké výhody z pracovněprávního

pohledu

JUDr. Bořivoj Šubrt

24 Prohlubování a zvyšování kvalifikace

zdravotnických pracovníků

JUDr. Dominik Brůha

P R A C O V N Í P R ÁV O

32 Zkušební doba

JUDr. Petr Bukovjan

35 Dovolená podle nového zákoníku práce

Ing. Růžena Klímová

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

45 Účast zaměstnance na zdravotním pojištění

v návaznosti na vznik a skončení pracovního

poměru

Ing. Antonín Daněk

47 Korekce vyměřovacího základu zaměstnance

Ing. Antonín Daněk

Z A M ĚST N A N O ST

51 Novelizace zákona o zaměstnanosti v roce 2007

Mgr. Olga Bičáková

A N G L I C KÝ L I ST

54 Employment Update ­ Remarks

E V RO P S KÁ U N I E

55 Sociálně právní postavení osob samostatně

výdělečně činných v členských státech EU

Mgr. Yvonne Pengue

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

59 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz