> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 9/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.23 hod.

A KT U A L I TY

2 Nový antidiskriminační zákon

Mgr. Olga Bičáková

T É M A M ĚS Í C E

8 Pružná pracovní doba

Ing. Václav Sládek

P R A C O V N Í P R ÁV O

17 Zákoník práce a praktické dopady změn v oblasti

náhrady škody

JUDr. Dominik Brůha

21 Tuzemské a zahraniční stravné při pracovních

cestách zaměstnanců

JUDr. Marie Salačová

31 Doručování písemností v pracovněprávních

vztazích

JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Alena Chládková

T E R M Í N O V Ý KA L E N D Á Ř

30 Září, říjen 2007

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

40 Rozhodné období a placení pojistného

na zdravotní pojištění v roce 2007

Ing. Antonín Daněk

43 Zaměstnavatelé, zaměstnanci a změna zdravotní

pojišťovny

Ing. Antonín Daněk

O N L I N E T I PY

45 Práce s online krok za krokem

E V RO P S KÁ U N I E

46 OSVČ a koordinace sociálního zabezpečení v EU

Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.

P E R S O N A L I ST I KA

49 Organizační změny ­ příčiny, cíle a řízení

Doc. dr. Jan Urban

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

56 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz