> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 12/2008

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 09.02 hod.

ÚVODNÍK

Ekonomika v pohybu a důvěra spotřebitelů (Rainer Singer)

SPEKTRUM

FOKUS: ANALÝZA FINANČNÍ KRIZE

Finanční krize a její souvislosti (Karel Machala) Islandská krize jako memento pro budoucnost „Zkažených jablíček" je v českém finančním systému málo

ROZHOVOR

Marta Tkacsik: Banku lze vytvořit za rok

SVĚTOVÉ FINANCE

Historie a tradice značky American Express

MĚNA A REGULACE

Implementace Pilíře I v bankách

(Helena Sůvová, Radka Litošová, Růžena Víšková, Tomáš Schütz)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Je český optimismus v době krize opodstatněný?

PaySec platí na internetu bezpečně a rychle

Chování bank ve vztahu k nemovitostem (Pavel Skřivánek, Petra Semeráková)

Češi euro Slovákům nezávidí

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Investice do zlata a zlatých medailí (Libor Křapka) Diverzifikace investičního portfolia a investice trvalé hodnoty

AUDIT A PORADENSTVÍ

Pavel Závitskovský: Auditní výbor - potřeba, nebo nutnost?

LEASING A FACTORING

Dvoufaktorový factoring - kouzlo garance obchodu (Michal Široký)

TECHNOLOGIE

Kdo hlídá vaše peníze (Ladislav Špička)

PRÍLOHA: IT PRO POJIŠTĚNÍ ÚSPĚCHU

NA ZÁVĚR

Podnikatelské účty: vítězství mBank a mnohá překvapení (Patrik Nacher)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Economy in Movement and Consumers'Confidence

FOCUS: FINANCIAL CRISIS ANALYSIS INTERVIEW

Marta Tkacsik: A Bank Can Be Established In One Year

WORLD FINANCE

History and Tradition of American Express Trademark

CURRENCY AND REGULATION

Implementation of Pillar I at Banks

COMMERCIAL BANKING

Is the Czech Optimism in a Period of Crisis Well-founded? PaySec - Safe and Fast Payments on the Internet Banks' Behaviour towards Real Estates The Czechs Do Not Envy the Slovaks

INVESTMENT BANKING

Investment in Gold and Gold Medals

Diversification of Investment Portfolio and Lasting Value Investment

AUDIT AND CONCULTANCY

Pavel Závitkovský: Audit Committee - Need or Necessity?

LEASING AND FACTORING

Two-Factor Factoring - Appeal of Trade Guarantee

TECHNOLOGIES

Who Looks after Your Money

SUPPLEMENT: IT FOR SUCCESS INSURANCE CONCLUSION

Entrepreneurial Accounts: The mBank's Victory and Many Surprises

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz