> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.42 hod.

Stanislava Hronová, Richard Hindis: Ekonomické chování sektoru domácností

ČR - spotřeba a zadluženost ......... 189

Miroslav Plašil, Miroslav Kalous: Rozvoj statistiky transakcí ve čtvrtletních

finančních účtech....................... 205

Slavoj Czesaný: Koncepty a měření udržitelného rozvoje.................. 216

ANALÝZY

Václav Kupka: Platové rozdíly mezi ženami a muži (Pohled ekonoma)........ 235

Maria Joäo Zilhäo et al.: The use of costumer satisfaction surveys in assessing quality in statistics: The experience of the National Statistical Institute of Portugal.................... 245

KONZULTACE

Dagmar Blatná: Robustní přístup v lineární regresi (Praktické důvody

pro použití robustní regrese)............................ 255

Petr Vojtíšek, Martin Kačer: Statistical Data Dissemination in the Czech

National Bank.............................. 266

INFORMACE

Jiří Křovák, Iva Ritschelová: Za (rámec) HDP: měření pokroku, skutečného

bohatství a blahobytu národů................. 274

Petra Kuncová, Jiří Kamenický: SCORUS Conference: The Strength of Cities

and Regions ........................... 278

RECENZE

Marta Žambochová: Shluková analýza ................................ 281

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky........................... 283

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz