> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 2. březen 2009 v 08.23 hod.

Jiří Malenovský: Zapomenuté a falzi Ukované, známé a ještě nenapsané kapitoly šedesátileté epopeje Všeobecné deklarace lidských práv.......................... 1

Petr Mlsná: Ústavnoprávni aspekty volby prezidenta republiky 46

Jaroslav Oehm: Univerzitní profesor JUDr. Václav Hora (9. září

1873 - 17. ledna 1959).................... 75

RECENZE A ANOTACE

Josef B I a h o ž: Naděžda Šišková, Václav Stehlík: Evropské právo 1,

Ústavní základy Evropské unie, Praha 2007, 310 s....... 106

Karel Malý: Michal Tomášek: Přehled dějin vietnamského práva. Scripta luridíca 4, Universitas Carolina, Facultas luridica, Praha 2008. 106 s.......................... 108

Antonín Hrdina: Pavel Krafl (ed.): Sacri canones servandi sunt, lus canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, kolektivní monografie, Praha 2008, 686 s.................... 109

Vendulka Valentová: Jan Bumba: České katastry od 11. do 21.

století, Praha: Grada Publishing 2007, 192 s........... 112

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Dita Melicharová: Obhajoby disertačních prací na Právnické

fakultě Univerzity Karlovy .................. I 14

Tomáš Mach: Obroční konference ESIL............ 116

Ondřej H a m u ľ á k, Klára BartoníČková: Olomoucké debaty

mladých právníků 2008.................... 116

AUTOŘI:

Klára BartoníČková, Právnická fakulta UP, Olomouc

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Ondrej Hamuľák, Právnická fakulta UP, Olomouc

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Fakulta právnická ZČU, Plzeň

prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc, Evropský soudní dvůr. Lucembursko

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc, Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Dita Melicharová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. PhDr. Petr Mlsná, Právnická fakulta UK, Praha, Úřad vlády ČR

JUDr. Jaroslav Oehm, Právnická lakulta UK, Praha, sekretariát Legislativní

rady vlády ČR Mgr. et Mgr. Vendulka Valentová, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz