> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. března 2009 v 08.35 hod.

Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ovlivňující daňové přiznání právnických osob za zdaňovací roku 2006 (Ing. Vlastimil Bachor)

Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem (JUDr. Petr Scholz)

Postoupení věci pro nepříslušnost v daňovém a správním řízení (Josef Šrotýř)

Daň z obratu v Německu a změna její sazby k 1. lednu 2007 (Pavel Nesnídal)

Daňové zatížení ve světě (Mgr. Petr Gola)

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz