> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2009

Záznam přidán/aktualizován: 6. březen 2009 v 10.00 hod.

Ondřej Tošner: Verejný zájem a jeho normovaní zákonem .... 225

Tomáš Richter: Použiti (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva................ 233

Markéta Whelanová: Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu....................... 263

Monika Popenková: Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodnéprávní úpravy použití ozbrojené síly ............................. 309

GLOSY

Tomáš Rydval: Co je (živé) zvíře? ............... 331

RECENZE A ANOTACE

Petr Mlsná: Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Win.tr, J. Tryzna, J., Maršálek, P., Beran K.: Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, 424 s.......................... 339

Jaromír Tauchen: Vojáček. L, Schelle, K., Knoll, V: České právni

dějiny, Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 684 s......... 342

Vladislav David: Čepelka, Č., Šurma, P.: Mezinárodní právo veřejné. Praha, C. H. Beck 2008. 840 s. - Pokus o esej na vědeckou knihu ............................ 343

Monika Pauknerová: Huber, P., Mullis, A.: The CISC A new tex-book for students and practitioners, nakl. Sellier, European Law Publishers, Mnichov 2007, 408 s. a Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (C1SG) 2004-2005, Pace International Law Review (ed.), nakl. Sellier, European Law Publishers, Mnichov 2006, 321 s................ 344

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Markéta Trimble Landová: „Západ a zbytek světa ve srovnávacím právu" - výroční konference Americké společnosti pro srovnávací právo v San Francisku, říjen 2008............... 346

Bohumil Dvořák, Dita Melicharová: Zpráva z vědeckého sympozia „Vývoj civilního práva procesního ve střední a jihovýchodní Evropě v letech 1918 až 2008'*, konaného ve dnech 24. - 25. října 2008 ve Vídni........................ 350

AUTOŘI

prof. JUDr. Vladislav David, DtSc, Advokátní kancelář. Brno

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., Obvodní soud pro Prahu 10

JUDr. Dita Melicharová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. PhDr. Petr Mlsná, Ph.D.. Úřad vlády ČR, Právnická fakulta UK,

Praha prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i..

Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZČU, Plzeň Mgr. Monika Popenková, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha,

doktorandka Fakulty právnické ZČU. Plzeň JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., Counsel Clifford Chance LLP, Praha 1 JUDr. Tomáš Rydval, Advokátní kancelář, Praha JUDr. et Be. Jaromír Tauchen, LL.M., Lur. Integration, Drážďany JUDr. Ondřej Tošner, doktorand Fakulty právnické ZČU, Plzeň, Advokátní

kancelář, Praha Mgr. Markéta Trimble Landová, Ph.D., Český statistický úřad, Praha Mgr. Markéta Whelanová, Úřad vlády ČR, Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz