> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2009

Záznam přidán/aktualizován: 6. březen 2009 v 10.06 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

TÉMA MĚSÍCE 7 Novelizace zákona o zaměstnanosti 25 Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009

Mgr. Olga Bičáková

PRACOVNÍ PRÁVO 30 Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru a jejich změny od 1. 1. 2009

Ing. Alena Chládková

32 Co novela zákoníku práce nevyřešila

JUDr. Bohuslav Kahle

JUDIKATURA 36 Volba práva a výpověď z pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 39 Nemocenské pojištění v roce 2009 a pojem zaměstnanec

Doc. JUDr. Iva Chvátalova, CSc.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 42 Maximální vyměřovací základ z pohledu

zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení

a daně z příjmů

Ing. Růžena Klímová 45 Některé důležité změny ve zdravotním pojištění

k 1. 1. 2009 48 „Státní" kategorie ve zdravotním pojištění

v roce 2009

Ing. Antonín Daněk

ANC LICKÝ LIST

50 Employment update

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

NOVÁ KNIHA

51 Platy - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2009

Ing. Alena Chládková

PERSONALISTIKA 53 Jak kontrolovat a hodnotit (a přitom neničit motivaci pracovníků)

Doc. Dr. Jan Urban, CSc.

':■:• - ? O "' '."' >• • '; > • " •■■ ■•' c 61 Agenturní zaměstnanci - rovní a rovnější?

JUDr. Martin Štefko 63 Náhrada mzdy vs. neomluvená absence

zaměstnance

Stanovisko MPSV, AKV, JUDr. Petra Bezoušky, PhD.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz