> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1988

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 13.37 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Do třicátého ročníku časopisu Demografie...........1

Milan Kučera: Československo 1918—1988...........3

Milan Hlinomaz: Ke stopadesátiletí pojmu „československo\"......10

Miroslav Simek: Projekce obyvatelstva ČSSR do roku 2010......18

Jiří Dunovský: Diagnóza poruch funkce rodiny ve vztahu k dítěti po desetiletém

ověřování v teorii a praxi...............25

XVIII. Demografická konference ČSDS na téma „Zdroje pracovních sil v ČSSR v devadesátých letech\"................37

RECENZE

Květa Kalibová: Polská učebnice demografie..........57

Nina Orlovová: Populační problémy a světový vývoj........58

Miroslava Mašková: Demografické změny a sociální plánování.....60

Vladimír Srb: Dvě maďarské studie populačního klimatu.......61

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Životní jubileum Olgy Vidlákové — Šedesát let Jiřího Musila — In memoriam prof. RNDr. MUDr. Bohumila Sekly, DrSc. — Prof. dr. Edward Rosset devadesátiletý — XVII. sjezd Československé geografické společnosti v Ostravě — Porada o slovníku etnických procesů — Evropská demografická konference EAPS 1987 — 25 ročníků časopisu STATISTIKA — Neutěšená situace australských domorodců — Paříž, Lyon a Rennes — Rodina a bydlení ve Francii — Rakovina v roce 2000 — Potratovost v některých zemích světa...................64

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1981—1987 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1982—1987 [v %] — Projekce obyvatelstva světa (1984) — Struktura odběratelů „Demografie\" v roce 1987 — Tematický profil demografických časopisů ve světě v roce 1987.............77

BIBLIOGRAFIE.................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz