> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1988

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 14.40 hod.

Články a studie

Pavel Čtrnáct, Jaroslav Kraus: Problematika populačních projekcí.....97

Viera Hašanová: Regionálna diferenciácia úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v ČSSR...................108

Mirosiav Hiršl: Vliv změn v zaměstnanosti na příjmy a vydání domácností...119

Dušan Drbohlav: K takzvaně \"jiným důvodům\" stěhování.......127

RECENZE

Vladimír Srb: Soudobé tendence vývoje národností v ČSSR.......137

Ivana Hrnková: Populační politika v SSSR...........139

Nina Orlovová: Pracovní síly a zdraví obyvatelstva.........141

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Konference Čs. demografické společnosti na téma Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva v Československu — Závěry konference, čs. demografů — Čtvrté Severomoravské demografické kolokvium — Seminář o problémech venkovského osídlení a menších měst — Plánované rodičovství — celostátní vědecká konference — Konference demografů socialistických zemí a 13. zasedání demografické pracovní skupiny — Demografické procesy a socioekonomický rozvoj — Konference věnovaná profesoru Edwardu Rossetovi — Současný historickodemografický výzkum v České socialistické republice — Sborník Historická demografie — Populační vývoj Rakouska - Šance pro tří milióny...144

PŘEHLEDY

Populační vývoj v Československu v letech 1982--1938 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1982 až 1987 [v %) — Dojížďka a vyjížďka za prací v roce 1986 — Struktura měst ČSR podle střediskovosti a kategorie městského národního výboru — Tendence vývoje obyvatelstva evropských socialistických zemí 1950 a 2020 — Dlouhodobé trendy v sezónní distribuci narozených v letech 1661—1900 v Olomouci — Výběr rodných jmen dětí narozených v letech 1982—1986 na území okresu Praha-východ.................161

BIBLIOGRAFIE...188

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz