> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1988

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 14.52 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Jacques Vallin, France Meslé, Jitka Rychtaríková: Srovnávací analýza úmrtnosti podle příčin v České socialistické republice a ve Francii ve vývojovém pohledu od roku 1950...................193

Libor Stloukal: Potratovost v ČSR v regionálním pohledu.......212

Eliška Rendlová: Rodinná a společenská péče o staré lidi......220

DISKUSE

Milan Aleš: Rodiny a domácnosti v koncepcích evropských sčítání lidu...228

RECENZE

Nina Orlovová: Postavení a úloha žen............232

Květa Kalibová: Prameny sovětské demografie..........233

Miloslava Jansová: Ekologické katastrofy...........234

Zdeněk Pavlík: Na okraj sociálních procesů..........235

Vladimír Srb: Sborník o československých Rómech........237

ZPRÁVY

O Československé demografické společnosti — Z jednání Vládní populační komise v roce 1987 — K projednání zprávy o společensky závažných tendencích v rodinné problematice — Mladá manželství po pěti letech — Pracovní setkání IIASA o uplatnění demografických mikrosimulací v Budapešti [listopad 1987) — Východoevropská regionální porada o bydlení (1987} — Ke studiu demografie v NSR — Feminizace Československé demografie — Klíč — seznamování invalidů — Konference o zdravém a ničím neohroženém mateřství — Opatření proti kouření ve Spojených státech a ve Francii — Několik případů rakoviny v Pasteurově ústavu — Bretónsky syndrom — Smutné demografické perspektivy ve Francii — Po rozvodu nebo přerušení volného svazku — Zdravotnictví ve Francii.....239

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1982—1988 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1982—1987 (v %) — Zdroje a příčiny pracovních úrazů — Rodinný stav obyvatelstva ČSSR — Nová klasifikace „měst\" a „venkova\" — Národnost posluchačů československých vysokých škol 1970—1986 — Vícečetné porody v Olomouci v letech 1661—1900 — Ještě k populačnímu vývoji v Číně...254

BIBLIOGRAFIE........277

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz